Lämna ändringsförslag

Hornkullen

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Kil)–Deje–Lindfors–Geijersdal–Daglösen–Hornkullen–(Herrhult)–Grythyttan

Anslutande bandelar

(Nykroppa)–(Hornkullen)

Hornkullen hållplats i maj 1991, fotoriktning österut (järnvägsmässigt norrut). Till vänster går Bergslagsbanans spår vidare mot Ställdalen - Ludvika. Till höger viker Inlandsbanan av på ett under 1960-talet nybyggt spår mot Nykroppa station där den ansluter till den gamla sträckningen söderut mot Kristinehamn. Inlandsbanan gick ursprungligen rakt norrut från Nykroppa och korsade Bergslagsbanan vid Herrhults station, men den delen lades ned och revs då anslutningen vid Hornkullen tillkom. Inlandsbanan kom därefter att gå över Filipstad och anslöt till den gamla linjen vid Persberg. Nackdelen att tåg mellan Kristinehamn och Ställdalen måste gå förbi Hornkullen sju km för att byta färdriktning vid Daglösen blev med tiden alltmer betungande, varför den gamla förbindelsen från Nykroppa upp mot Herrhult byggdes upp igen. Det innebär att en spårtriangel uppkommit och att den i blygsam omfattning återuppväckta persontrafiken på Bergslagsbanan kunnat dras direkt över Kristinehamn mot Karlstad.   Foto: Sven Olof Muhr.
Hornkullen hållplats i maj 1991. Detta måste vara en av de sista hållplatsnamnskyltarna av vägbusstyp vid en svenska järnväg. Foto: Sven Olof Muhr.

Skiljeväxel åt nordost mot Nykroppa.

Enligt Järnvägsdata:
"Hållplats 1964 - 1985, hållställe 1994- (säsong)." Med hållställe avses en hållplats inom en station (enligt allmänspråk; på järnvägsbranschens eget fackspråk skulle det uttryckas annorlunda).

Kilometertal

177,519
-

Signatur

Hkn

Socken

Kroppa

Kommun

Filipstad

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Hornkullen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: h2iiLW