Lämna ändringsförslag

Bro Norsälven

Bro över vattendrag, kvar
(Kil)–Arvika/Gilserud–Charlottenberg gränsen
Bro över Norsälven mellan Kil och Fagerås. Bilden visar den första bron som stod färdig för trafik 1871. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Norsälven mellan Kil och Fagerås, bilden visar det påbörjade arbetet med den nya bron som skulle stå färdig 1921. Den gamla bron ligger längst bort i bilden och den nya ska byggas på samma plats. En provisorisk bro håller därför på att byggas på en lite lägre nivå. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Norsälven mellan Kil och Fagerås, tåget passerar på den provisoriska bro som användes under tiden som den nya bron byggs på den gamla brons plats. I bakgrunden ligger den nya bron så gott som färdig. Bilden bör därför vara tagen 1921. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Bro över Norsälven mellan Kil och Fagerås, bilden visar den nya bron som stod färdig 1921. Fotoriktning mot Fagerås. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Då bron byggdes var den en av de största som förekom vid statens järnvägar. Den ligger i ett otillgängligt skogsområde med höga, branta och svårforcerade strandbrinkar. Trots att linjen drogs med stark lutning ned mot bron från båda håll, kom farbanan att ligga så högt som 19 meter över älvens lågvattenyta. Grundläggningen erbjöd stora svårigheter och troligen var det första gången i Sverige som betong kom till användning vid ett brobygge, här som fyllning i sänkbrunnar.

Den första bron över Norsälven byggdes med sex spann, de två innersta med gallerverksbalkar med 33,4 meter öppning och de fyra yttre av plåtbalkar med 24,64 meters öppning. Mellanstöden utfördes som fackverksbockar. Brons underbyggnad är delvis anpassad för dubbelspår, men något sådant har ännu efter 150 år inte kommit till stånd.

Bron ersattes 1921 med en ny i samma läge som den gamla. Landfästena och några av de gamla mellanstöden användes medan överbyggnaden helt ersattes av ny i form av tre 17,6 meter långa plåtbalkar på vardera sidan av två huvudspann med parallellt fackverk och med en spännvidd av 35,2 meter.

Kilometertal

353,2

Socknar

Stora Kil
Frykerud

Kommun

Kil

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Bro Norsälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VNåE7y