Lämna ändringsförslag

Vittensten

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Kil)–Arvika/Gilserud–Charlottenberg gränsen
428 Vittensten 1976. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Foto: Okänd.
428 Vittensten 1988. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad bild. Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Foto: Okänd.
428 Vittensten den 27 augusti 2006. Foto: Jöran Johansson.
428 Vittensten den 17 juni 2007. Foto: Jöran Johansson.

Mod. 1855.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i samband med försäljning av stugan 1933 antecknas:

"Banvaktsstugan 428 har, frånsett tiden 1 april - 30 september 1932, stått tom sedan den 1 januari 1929. Någon hyresspekulant har icke kunnat anskaffas, och det synes ovisst att i framtiden kunna erhålla någon, villig att betala fastställd hyra, 261:- kronor per år.

Stugan kommer icke att bliva behövlig som bostad för sträckvakt. arbetande eller annan reservvakt, varjämte marken icke anses bliva behövlig för något statens järnvägars ändamål.

Den vid stugan korsande vägen utgöres av en enskild väg, utfartsväg för 3 gårdar.

Sikten mot vägen för tåg från Charlottenberg skymmes något av stugan, men är i övrigt fri. Genom försäljningen anses inga ökade olägenheter beträffande sikten komma att uppstå.

Det erbjudna priset synes vara för statens järnvägar antagligt."

Tomtarealen uppgick till ca 1185 kvm. Köpeskillingen var 1700 kr. Köpare A.O. Guttke i Vittensten.

Kungl. Maj:t godkände försäljningen.

Kilometertal

421,666

Nummer

428

Socken

Eda

Kommun

Eda

Län

Värmland

Byggd

1867

Ändringsförslag till objektet Vittensten

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nDU3th