Lämna ändringsförslag

Täpperöd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2004
(Kävlinge)–(Örtofta)–(Harlösa)–(Sjöbo)
Täpperöd station okänt år. Beklagar den undermåliga bildkvalitén, men det verkar inte finnas någon annan bild tillgänglig. Bild från http://www.hemmavidstamps.com/. Foto: Okänd.

Sålt 1935 med mark 8685 kvm för 7000 kr till banvakten vid MSJ Oscar Andersson, Granliden, Harlösa.

I försäljningsärendet noteras:
"Stationshuset, som varit obehövligt för järnvägsändamål sedan den 1 september 1932, är uppfört av tegel under papptak i en våning med inredd vind och innehåller i bottenvåningen 3 större och 1 mindre rum samt i vindsvåningen en bostadslägenhet om 2 r.o.k. Övriga salubjudna byggnader utgöras av avträde, uthus och jordkällare samt vattenbrunn. Samtliga byggnader äro i dåligt skick.

Tomtområdet består av odlad och odlingsbar jord.

Beträffande uthyrning av stationshuset har utrönts, att möjligheter härför icke föreligga, enär någon bebyggelse icke förefinnes å platsen eller dess närhet.

För att stationshuset icke skulle stå obebott och utan tillsyn, då därvid förelåg risk för bl.a. åverkan å byggnaden och anläggningarna i övrigt, har hitintills en banarbetare disponerat 2 r.o.k. mot det att han utövat tillsyn av byggnaderna och vård av trädgården m.m. och erlagt en årlig hyra av 201 kronor för lägenheten ... ".

Kilometertal

49,786

Socken

Öved

Kommun

Sjöbo

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Täpperöd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Sj4cPY