Lämna ändringsförslag

Öved (stenbrottet)

Banvaktsstuga, kvar 2018, se anm
(Kävlinge)–(Örtofta)–(Harlösa)–(Sjöbo)

Vid sidolinjen till Öveds stenbrott, intill själva stenbrottet, låg banvaktsstugan nummer 11, i försäljningshandlingarna kallad Öved (stenbrottet); den finns fortfarande kvar (notering efter flygbild 2018).

Stugan såld 1938 med ca 4500 kvm mark till friherre Hans Otto Ramel för 3000 kr. "Banvaktsstugan nr 11 är uppförd år 1906 av tegel under papptak samt innehåller 1 rum och kök om sammanlagt 31 kvm. Stugan är fuktig och befinner sig även i övrigt i mindre gott skick. Uthuset bestå av en byggnad, innehållande vedbod m.m., samt en fristående jordkällare. I tillbyggnad till banvaktsstugan är inredd tvättstuga. Området består till större delen av mindervärdig betesmark. Köpare äger angränsande mark. Denna stuga, som står outhyrd sedan 1 januari 1937, har varit utannonserad, och de övriga anbuden lyda å 1.040, 860 och 200 kronor".

Försäljningen godkändes av Kungl. Maj:t i september 1938.

Kilometertal

58

Nummer

11

Socken

Öved

Kommun

Sjöbo

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Öved (stenbrottet)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1O2sPp