Lämna ändringsförslag

Åby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C

Anslutande bandelar

Nyköping–Stavsjö–(Åby)

Åby gamla station år 1902. Stationshuset som byggdes samtidigt med banan 1866 fick en helt egen utformning i två våningar. Senare tillbyggdes det med en större väntsal avsedd huvudsakligen för Kolmårdens sommargäster. Foto: Dagmar Eriksén.
Åby gamla station. 1915 anslöts linjen Järna - Nyköping - Åby till ett nytt stationsläge ca 600 m åt sydost. Denna bild visar det sista ordinarie tåget nr 412 vid Åby gamla station den 19 september 1915 kl. 08.50. Därefter flyttades trafiken till den nya stationen och linjen förbi den gamla, ca 400 m norrut och 1800 meter söderut, lades ned och revs. Stationshuset finns fortfarande kvar som privatbostad. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Åby gamla station den 12 juni 2008. Foto: Jöran Johansson.
Åby nya station. Bilden är tagen då stationen var helt ny, kanske redan samma år den togs i bruk, dvs 1915. Foto: Okänd.

Åby ursprungliga stationshus låg vid km 174,18 på den gamla linjen, på spårets östra sida, kvar 2013, se den övre markören på kartan nedan.

Då linjen Järna - Åby fullbordades 1915 fick stationen ett nytt läge längre österut, då det inte var möjligt att ansluta den nya linjen till den gamla stationen. Linjen Katrineholm - Norrköping förlängdes därmed ett par hundra meter. För att de gamla kilometeruppgifterna för objekt söder om Åby inte skulle behöva ändras, lades en linjeförlängning om 219 m in för Åby nya station. Räknat via Katrineholm skulle det nya kilometertalet bli 174,645 men ändrades till 174,426.

Det stora godsmagasinet brann natten till annandag påsk 1982 ned till grunden. Det var uppfört i samband med Nyköpingsbanans tillkomst och byggt helt i trä och försett med tre magasinsportar.

Kilometertal

174,645 via Katrineh
174,426 efter linjef
108,549 via Nyköping

Signatur

Åby

Socken

Kvillinge

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Byggd

1914

Ändringsförslag till objektet Åby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0SUg8Ä