Lämna ändringsförslag

Ståthöga

Banvaktsstuga, riven 1968–1979
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C
419 Ståthöga hösten 1958. Bilden är hämtad ur tidningen Signalen nr 45 1958. Foto: Okänd.

Läget på kartan är en aning osäkert.

Det berättas (t.ex. i Dagens Nyheter) om ett extremt kraftigt snöfall i december 1871 då snövallar av fem fots höjd forcerades med sådan fart att de undanträngda snömassorna sprängde sönder fönster och dörrar på stugan och hur en liten pojke i stugan blev "i högsta grad förskräckt, kroppen kom i konvulsivisk rörelse och ögonen började stirra", de övriga invånarna trodde att yttersta domen var kommen.

Banvakter

1867 - 1872
Elias Josefsson, f. 1831-04-02 i Granhult (G), död 1889-01-23 i Nedre Saltängen, Norrköpings Hedvig, var då trävaruhandlare.
Gift 1867 med Margareta Elisabet Petersson, f. 1837 i Gårdeby (E), död 1911 i kv. Krogen, Norrköpings Matteus.
Inflyttad 1866 från Kvillinge (E), hustrun 1867 från Norrköping.
Utflyttad 1972 till Kimstad (E).

"DN 1889-01-25: Natten till i onsdags afled i Norrköping helt hastigt till följd af hjernblödning virkeshandlaren Elias Josefsson i en ålder af nära 58 år. Hr Josefsson som under loppet af flera år drifvit en ganska omfattande virkesaffär i Norrköping sörjes af maka samt en son.

1870 - 1875
Per Gustaf Larsson, f. 1838-09-22 i Lista (D), död 1906-11-26 i Fredriksdal, Norrköpings Östra Eneby.
Gift 1870 med Eva Charlotta Ling, f. 1842 i Forssa (D), död 1920 i Norrköpings Matteus.
Inflyttad 1870 från Karlstad.
Utflyttad 1875 till Norrköping.

1875 - 1882
Carl Peter Petersson, f. 1842-07-03 i Örtomta (E), död 1914-03-24 i Ängkullen, Ukna (H).
Gift med Christina Matilda Eklund, f. 1843 i Gärdserum (H), död 1906 i Rorstad kvarn, Ukna (H) .
Inflyttad 1875 från Norrköping.
Utflyttad 1882 till Gärdserum (H), lämnar banvaktsyrket och blir mjölnare i Forsaström, senare i Rorstad, Ukna (H).

1882 - 1900
Karl August Petersson, f. 1844-05-10 i Stora Malm (D), död 1908-10-12 i Bernhardslund, Östra Eneby.
Gift med Matilda Karolina Hellström, f. 1845 i Lerbo (D), död 1923 i Bernhardslund, Östra Eneby.
Inflyttad 1882 från bvst 170 Ingelstad, Östra Eneby.
Utflyttad (pensionerad) 1900 till den till hälften ägda fastigheten Bernhardslund under Ståthöga.

1900 - 1907
Per Gustaf Nilsson, f. 1845-10-19 i Simonstorp (E), död
Gift med Hedda Karolina Johansdotter, f. 1849 i Simonstorp (E).
Inflyttad i september 1900 från bvst 107 Yddetorp i Simonstorp (E).
Utflyttad i oktober 1907 till Kvillinge (E).

1908 - 1908
Karl Hjalmar Karlsson, f. 1873-08-29 i Vårdsberg (E), död 1923-05-04 i banmästarebostället Järna, Överjärna (B), begravd i Stora Malm (D).
Gift med Emma Kristina Gustafsson, f. 1872 i Strå (E), död 1954 i Lövåsen, Stora Malm (D).
Inflyttad i januari 1908 från Stafsinge (N).
Utflyttad i juli 1908 till ”banvaktsstugan” Hedvig, Norrköping, därifrån utflyttad i september 1913 som banmästare till Strångsjö, Stora Malm (D) och i maj 1921 till Över Järna (B).

1909 – 1935 - ?
Frans August Andersson Lundén, f. 1876-05-01 i Östra Strö (M), död 1964-10-07 i S:t Olai, Norrköping.
Gift med Kerstin Jönsson, f. 1876 i Hyby (M), död 1959 i S:t Johannes, Norrköping.
Inflyttad i februari 1909 från Simonstorp (E).
Kvar 1935

Kilometertal

180,099

Nummer

419
33
172?

Socken

Matteus

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Såld

1968

Ändringsförslag till objektet Ståthöga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6m1n5f