Lämna ändringsförslag

Dvardala

Banvaktsstuga, riven
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C
413 Dvardala med banvakten Albin Karlsson och sonen Gösta på dressinen. Gösta var född i oktober 1917 så bilden bör vara tagen något av de första åren på 1920-talet. Det är Göstas dotter Eva Lundblad som bidragit med bilden. Foto: Okänd.

Denna stuga, finns inte med på Häradsekonomiska kartan 1868-77. Den finns däremot på ekonomiska kartan 1947 betecknad Bv. Enligt foto har den haft nr 413. Vi har dock åsatt den numret 413a för att skilja den från den stuga som nämns i nästa stycke.

Utöver den ovan nämnda stugan finns på Häradsekonomiska kartan 1868-77 en banvaktsstuga ca 625 m norrut, även den på Dvardala marker. Den finns kvar på ekonomiska kartan 1947 men är inte betecknad Bv. Det är en typisk banvaktsstuga av modell 1855. Den finns fortfarande kvar och bör ha nr 413.

Inget tyder på att det funnits två stugor här samtidigt.

Så frågan är om 413a ersatt 413, vilket måste ha skett senast på 1920-talet och att båda därför haft numret 413, men vid olika tidpunkter.

En av stugorna såldes 1960, vilken? 413 finns fortfarande kvar i privat ägo. Om 413a fanns kvar i början av 1960-talet låg den i vägen för den nya dubbelspåret med tunnlar genom Storängsberget och Brandberget och måste ha tagits bort senast i samband med bygget av detta.

Banvakter

1866 - 1870
Banmästare
Erik Ängman, f. 1833-08-04 i Linde (T).
Gift med Maria Kristina Larsdotter, f. 1842 i Frustuna (B).
Inflyttad 1866 från Flen.
Utflyttad 1870 till Stockholm.

1866 - 1867
Extra banvakt
Jonas Gertungsson, f. 1830-06-02 i Fridlevstad (K).
Gift med Ulrika Gustava Andersdotter, f. 1832 i Torsåker (X).
Inflyttad 1866 från Norrköping.
Utflyttad i oktober 1867 till Karlstad.

1874 - 1875
Extra banvakt
Clas Vilhelm Elggren, f. 1855-07-04 i Veta (E).
Ogift.
Inflyttad 1874 från Herrberga (E).
Utflyttad 1875 till Herrberga (E).

1875 - 1901
Carl August Skotte, f. 1845-10-18 i Norrköping.
Gift med Hedda Sofia Carlsdotter, f. 1845 i Simonstorp (E), död här 1897.
Inflyttad 1875 från Simonstorp (E).
Utflyttad i oktober 1901 till Östra Eneby (E).

1901 - 1906
Carl Julius Skotte, f. här 1877-01-09, son till föregående banvakt.
Gift med Hilma Charlotta Jonsson, f. 1875 i Drothem (E).
Född och uppvuxen i denna stuga övertog han banvaktssysslan efter sin far.
Utflyttad i oktober 1906 till Åsbo (E).

1906 - 1907
Per August Pettersson, f. 1874-04-04 i Kvilinge.
Gift med Edit Matilda Larsson, f. 1879 i Stora Malm (D).
Inflyttad i november 1906 från Furudal (W).
Utflyttad i april 1907 till Getinge (N).

1908 - 1909
Rickard Albin Larsson, f. 1871-09-25 i Kimstad (E).
Gift med Ida Charlotta Karlsson, f. 1877 i Skedevi (E).
Inflyttad i januari 1908 från Dalarö (hus i Kvillinge socken).
Utflyttad i april 1909 till Östra Eneby (E).

1909 - 1914
Gustaf Henning Bergström, f. 1878-05-22 i Borg (E).
Gift med Charlotta Christina Granberg, f. 1883 i Ringarum (E).
Inflyttad i mars 1909 från Borg (E).
Utflyttad i november 1914 till banvaktsstugan 28 Duvedal i Kvillinge.

1914 - 1932 - ?
Oskar Albin Karlsson, f. 1885-12-27 i Simonstorp (E).
Gift med Alma Charlotta Eriksson, f. 1889 i Krokek (E).
Inflyttad i augusti 1914 från Östra Eneby (E).
Kvar 1932.

Kilometertal

171,906

Nummer

413a

Socken

Kvillinge

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Dvardala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XäLVfm