Lämna ändringsförslag

Dvardala

Banvaktsstuga, kvar 2021
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C
413 Dvardala den 22 maj 2004. Foto: Jöran Johansson.
413 Dvardala håller på att förstoras. Bilden tagen den 22 maj 2004. Foto: Jöran Johansson.
413 Dvardala den 21 september 2016.  Foto: Bibbi Karlsson.

Denna byggnad finns med som banvaktsstuga på Häradsekonomiska kartan 1868-77. Finns även med på ekonomiska kartan 1947, men är där inte betecknad Bv.

Utöver denna stuga finns på ekonomiska kartan 1947 (men inte på den gamla Häradsekonomiska kartan) en som banvaktsstuga betecknad byggnad ca 625 m söderut, även den på Dvardala marker. Vi har inte funnit något som tyder på två samtidiga stugor här. Den södra stugan har bevisligen haft nr 413 (men åsätts här nr 413a för att skilja stugorna åt).

Så frågan är om 413a ersatt 413, vilket måste ha skett senast på 1920-talet och om båda därför haft numret 413 fastän vid olika tidpunkter.

Kanske är förklaringen att söka i ett dokument som distriktschefen för första trafikdistriktet i maj 1875 ingav till Överdirektören för Banavdelningen i Kungl. Trafikstyrelsen av följande lydelse:

"Då plats inom jernvägens område saknas för den stationskarlsstuga som /…/ är bestämd att uppföras vid Graversfors station, får jag vördsamt hemställa att, för undvikande af expropriation af jordområde för en dylik stuga, den närmast söder om Graversfors belägna banvaktsstugan må upplåtas till bostad åt en stationskarl samt en ny stuga i stället uppföras åt banvakten å lämplig plats inom jernvägens område och kostnaden derför bestridas ur anslaget till uppförande af stationskarlsbostäder." Det antecknades "Bifall" på handlingen så det är mycket troligt att den här stugan kom att användas av stationspersonal vid Graversfors station. Det är inte känt om den även kom att formellt överföras till Trafikavdelningen och tilldelas husnummer där.

Kilometertal

171,365

Nummer

413
27
164

Socken

Kvillinge

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Såld

1960

Ändringsförslag till objektet Dvardala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GIePåK