Lämna ändringsförslag

Djupsund

Banvaktsstuga, riven 1960–1974
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C

Koordinater +/- 10 m.

Stugan revs inför dubbelspårsbygget i slutet av 1950-talet. I dag vittnar bara lite tegelrester om var stugan legat.

----------------------

Förslag till försäljning 1936:

Ett rum och kök med en golvyta av 18 respektive 10 kvm samt ett s.k. kallrum om 9 kvm.

"Banarbetaren Karl Velin, som förhyr banvaktstugan nr 409 Djupsund å linjen Simonstorp-Graversfors, har begärt att för 3000:- kronor få köpa denna stuga med tillhörande markområde, c:a 460 kvm.

Stugan består av 1 rum och kök jämte kallrum. Den är byggd år 1866 av timmer på sockel av granit och är täckt av tegel på gammalt sticktak utom kallrummet, som har papptak. Stugan är i tämligen gott stånd, men kräver invändig reparation. Till den hör uthus med kostall, som är i tämligen gott skick. Tillfartsväg finnes ej, endast gångstig. Årshyran är fastställd till 207 kronor.

Då området och stugan icke äro eller kunna beräknas bliva erforderliga för statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen anses skälig, anhålles om Kungl. Styrelsens bemyndigande att avsluta avtal om områdets försäljning ... "

Kilometertal

164,484

Nummer

409
22
159
108

Socken

Simonstorp

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Byggd

1866

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Djupsund

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XuutaÖ