Kärrgruvan–Klackberg

Bandel 225:1

Spårvidd

1435