Karpalund–Skepparslöv

Bandel 585:1

Län

Skåne

Spårvidd

1435

Öppnad

Anmärkningar

Del av bandel 585 söder om riktningsbytet i Karpalund.