Lämna ändringsförslag

Östra Rödeby hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1958
Karlskrona–Gullberna–Emmaboda

Om hållplatsen skriver Ingmar Olofsson i Järnvägen i sydostregionen genom åren:
"Informationen om hållplatsen är knapphändig. Hållplatsen var placerad invid banvaktsstuga nr 4 med en plattform öster om järnvägen vid järnvägsövergången på Mörtövägen. På platsen för plattformen växer idag en granhäck.

Ett väntskjul skall ha funnits vid hållplatsen. I ett protokoll från möte med "Trafikanter vid Carlskrona-Wäxjö järnväg, sträckan Holmsjö-Karlskrona" den 15 november 1931 yrkades följande: ... att väntskjulet i Östra Rödeby skulle förses med dörr och eldstad. Det blev tydligen inte insatt någon dörr i Östra Rödeby hållplats, varför det kom en ny begäran den 31 oktober 1942. Järnvägen hade då gått över i SJ:s ägo och svaret blev, att "erfarenheten visat att åverkan göres mycket å sådana platser, varför SJ beslutat att ej sätta dörrar på sådana hållplatser".

Enligt ett odaterat registerkort avseende husbyggnader vid Östra Rödeby anskaffades kuren 1926 (sådana uppgifter kan vara mycket osäkra) och utrangerades 1958. På kortet är också antecknat att kuren är riven.

Kilometertal

120
341

Signatur

Örb

Ändringsförslag till objektet Östra Rödeby hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0S1msX