Lämna ändringsförslag

Linnefors hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2012
Karlskrona–Gullberna–Emmaboda
Linnefors station 1968 - 1969. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Linnefors station den 24 juli 1996.  Foto: Bengt Gustavsson.
Linnefors station den 14 mars 2013.  Foto: Bengt Gustavsson.
Linnefors station den 14 mars 2013. Foto: Bengt Gustavsson.

Järnvägsstationen var en tid också poststation och hette tidigare Skäppebo.

Stationshuset stod ursprungligen i Skruv, där det varit stationshus i 10 år tills det flyttades hit 1891 (på 1880-talet enligt annan uppgift). Byggnaden uppges därefter ha varit bostad för banmästare tills den behövdes för trafikändamål. Då fick den åter status som stationshus med bostad, expeditionslokal och poststation.

Banverket har i februari 2010 lämnat in ansökan om rivningslov till Emmaboda kommun.

Annika Martinsson, ordförande i Föreningen Linnefors Stationshus Vänner i april 2012:
"Det fanns en rivningsansökan inne som kommunen la på is tills vi förhandlat klart med Trafikverket, därefter har den avslagits. Emmaboda kommun var medvetna om att detta var en speciell byggnad i ett speciellt område så vi fick hjälp av dem emellanåt. Efter 1½ års telefonerande och förhandlande med Trafikverket, kommunen och markägaren (CWJ hade aldrig brytt sig om att ta ut lagfart på stationsområdet som de fått, så byggnaderna stod på ofri grund ) – tills vi fick marken i gåva, sedan var affären i lås.

Det var ett moment 22 och det gick rundgång i förhandlingarna tills vi fick marken – då rullade det på.

Det hela slutade med att vi fick marken i gåva, Trafikverket sålde byggnaderna för 1000 kr plus att de bekostade ny elservis eftersom de tog bort banverkselen, och kommunen bekostade detaljplanen.

Kvar står vi med lantmäterikostnaden (kanske 30000 kr), men eftersom vi nu fått ta del av
ett stort landsbygdsstöd via Leader Småland sydost så ordnar också det sig.

Vi har ett avtal med Trafikverket där vi bl a förbinder oss att sätta upp ett staket mot rälsen mm. och allt måste givetvis uppfyllas. Nu har vi ett även digert arbete framför oss med att restaurera byggnaderna och området till något så när ursprungligt skick.

Vi har nu ca 70 medlemmar och det ökar så sakteliga. Välkommen att bli medlem ifall intresset finns. 100 kr/år på bankgironr: 620-8862.

Byggnaderna omfattar stationshus, garage, jordkällare, utedass med redskapsbod och vedbod samt ett dressinskjul. Vattenbrunn finns det också en som är nyligen iordninggjord, fast den ligger på fastigheten bredvid."

Länsförsäkringar Kalmar län delar årligen ut ett byggnadsvårdspris och 2011 var det Föreningen Linnefors Stationshus Vänner som tilldelades priset. I motiveringen står bl.a.: "Linnefors före detta järnvägsstation är Emmaboda kommuns bäst bevarade stationsmiljö och ett tidstypiskt och riksintressant exempel på en mindre järnvägsstation på landsbygden. ....
Föreningen har på ett föredömligt sätt visat ideellt engagemang utöver det vanliga. Föreningen såg möjligheter till bevarande, och möjligheter till att stationen kunde bidra till lokal utveckling."

Kilometertal

82
302,9

Signatur

Lif

Socken

Vissefjärda

Kommun

Emmaboda

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Linnefors hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pgÅ52z