Lämna ändringsförslag

Holmsjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2012
Karlskrona–Gullberna–Emmaboda
Holmsjö station omkring 1920. Foto: Okänd.
Holmsjö station. Foto: Leif Wirén.
Holmsjö station den 12 juni 1980. Foto: Bengt Gustavsson.
Holmsjö station den 23 mars 1999. Foto: Bengt Gustavsson.
Holmsjö station den 3 augusti 2011. Stationsplanteringen är något otuktad.  Foto: Olle Alm.
Holmsjö station den 3 augusti 2011. Ett spår har rivits, ett ligger kvar. Foto: Olle Alm.
Holmsjö station den 1 augusti 2011. Stora ombyggnadsarbeten har påbörjats på hela banan Emmaboda - Karlskrona. Foto: Olle Alm.
Holmsjö station den 3 augusti 2011. Det välbevarade godsmagasinet ska uppenbarligen sparas. Lovvärt, då inte bara stationshus är betydelsefulla för järnvägsmiljön. Foto: Olle Alm.

Olle Alm 2012-03-03:
"Ursprungligen en rak länga, som sedan byggdes på med en stor takkupa på spårsidan enligt CWJ:s standardmodell för större stationer.
Grundutseendet efter påbyggnaden har bibehållits, men huset är väsentligt ombyggt i detaljerna. Huset är i 1 1/2 våning med stor takkupa på spårsidan och en mindre takkupa på baksidan. Väggfärgen är ljusgul. Sannolikt är huset idag privatbostad. Det har stationsnamnsskyltar på åtminstone två sidor. Trafikplatsen har varit nedlagd men återaktiverats efter en kampanj från lokalbefolkningen. Vid besöket pågick anläggningsarbeten, sannolikt för att bygga en modern hållplats närmast norr om stationshuset. Vid besöket låg den gamla plattformen kvar och en hållplatskur fanns intill stationshuset. Ett godsmagasin norr om stationshuset låg uppallat parallellt med spåret och hade sannolikt flyttats ett stycke för att lämna plats för den nya hållplatsen. (Besök augusti 2011)."

Stationshuset och ett uthus revs vecka 15 2012.

Kilometertal

100
320

Signatur

Hmö

Socken

Sillhövda

Ändringsförslag till objektet Holmsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: CC3RLn