Lämna ändringsförslag

Bollasjö grusgrop

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Karlskrona–Gullberna–Emmaboda

Grusgropen låg öster om och i omedelbar anslutning till huvudlinjen. Ca 350 m norr om Bollasjö hållplats utgick ett stickspår åt sydost in i grusgropen. Väster om linjen fanns ett rundspår.

Grusgropen användes troligen redan då järnvägen byggdes och därefter i många år. SJ stängde den 1964 och sålde marken. Gropen är numera till stor del vattenfylld.

Kart- och flygbilder visar att det med stor sannolikhet funnits grustäkter på båda sidor av banan ca ½ km norr om Bollasjö grusgrop.

Markeringen på kartan nedan visar mycket ungefärligt var stickspåret började.

Kilometertal

108
329

Signatur

Boög

Socken

Fridlevstad

Kommun

Karlskrona

Län

Blekinge

Ändringsförslag till objektet Bollasjö grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tMDåNG