Lämna ändringsförslag

Spånga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1975
(Karlberg)–Sundbyberg N–Spånga–Kallhäll–Enköping

Anslutande bandelar

(Spånga)–Lövsta

Spånga station, äldsta stationshuset. Okänt vykort från Järnvägsmuseet, postgånget 1904. Foto: Okänd.
Spånga station 1973. Foto: Seved Walther.

Svenska Dagbladet skriver 1908-06-19: "Det under byggnad varande dubbelspåret skall vara färdigt att tagas i bruk under instundande höst. Dessutom pågå grundläggningsarbeten för det nya stationshuset i Spånga, som äfven skall vara färdigt till hösten, huset skall byggas af sten i två våningar och blir efter förhållandena ganska storslaget."

Det ursprungliga stationshuset från 1870-talet ersattes 1908 av ett nytt, ritat av Erik Lallerstedt. Detta nya stationshus blev till följd av eftersatt underhåll i mycket dåligt skick och revs under december 1975. Samma år togs en ny pendeltågsstation i bruk.

Kilometertal

11,415 nuv (2023)
11,294 (åtm 1964-97

Signatur

Spå

Socken

Spånga

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Spånga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bQ5rcP