Lämna ändringsförslag

Solvalla hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Karlberg)–Sundbyberg N–Spånga–Kallhäll–Enköping
Solvalla hållplats okänt år. Bilden är tagen i ostlig riktning in mot Sundbyberg - Stockholm från en punkt cirka 100 meter väster om plattformsändarna. Byggnaderna till vänster om spåret är de militära tygverkstäderna, numera jämnade med marken. Foto: Okänd.
Solvalla hållplats från väster okänt år. Delförstoring av föregående bild. Pilen pekar på vad som förmodligen är den omtalade biljettkiosken. Foto: Okänd.
Solvalla hållplats sedd västerut från den övergång som låg vid östra änden plattformarna, närmast travbanan. Plattformarna var byggda med betongkanter och grusbelagda. Övergången var försedd med elektriskt drivna bommar, manövrerade från Bromstens station, men bemannade vid tävlingsdagar. Uppgifter och bild från www.ekeving.se. Foto: Okänd.

Hållplats 1944 - 1968 (enligt Järnvägsdata). Enligt ett vederhäftigt inlägg i Järnvägshistoriskt forum 2011 förekom dock trafik redan från 1927. Järnvägsbolaget SWB (Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar) lät sig motvilligt övertalas att anordna plattformar och göra tåguppehåll travdagar under förutsättning att Travsällskapet betalade 30000 kronor kontant. Uppehållen annonserades inte i Sveriges Kommunikationer och togs inte heller med i tjänstetidtabellerna utan varje stopp ordergavs för sig.

En plattform fanns på vardera sidan av järnvägen och på den ena fanns enligt uppgift en biljettkiosk. Däremot verkar det inte ha funnits någon vänthall eller liknande.

Hållplatsen var trafikerad vid de tillfällen det var tävlingar på Solvalla travbana. Lokaltågen gjorde då extra uppehåll men det förekom även extratåg från Stockholm C. Man tog i anspråk vad som stod till buds i fråga om dragkraft och vagnar, varför det kunde hända att snälltågssätt ingick i dessa tåg.

Kilometertal

8,924

Signatur

Solv

Socken

Bromma

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Solvalla hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: t0FUwB