Lämna ändringsförslag

Barkarby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1969, se anm
(Karlberg)–Sundbyberg N–Spånga–Kallhäll–Enköping
Barkarby station, första stationsbyggnaden som var i bruk fram till omkring 1905. Banvaktsstugan till höger överlevde tre stationshus. Foto: Okänd.
Barkarby station, andra stationshuset i bruk mellan ca 1905 och 1922. Om uppgiften att stationen erhöll ställverk 1922 stämmer, bör bilden vara tagen det året eftersom man kan se ett linspännverk på bilden. Foto: Okänd.
Barkarby station, tredje stationsbyggnaden omkring 1950. Foto: Okänd.
Barkarby station på en tidig färgbild som uppges vara tagen 1951. Foto: Olle Malmgren.

Barkarbys ursprungliga station, inrättad 1878.

Barkarby har haft inte mindre än fyra stationsbyggnader av varierande storlek och utförande:

1. en minimal stationsbyggnad, närmast att betrakta som en bod med gaveln mot spåret. Den ersattes 1905 av

2. en från Sundbyberg flyttad visserligen större, men fortfarande liten, paviljongliknande byggnad. I bruk till 1922 då den ersattes av

3. ett "normalstort" stationshus, som användes till i början av 1960-talet då

4. pendeltågstrafiken inleddes och stationen fick en ö-plattform med en enkel byggnad i glas och tegel.

Stationsbyggnad nr 1 revs vid okänd tidpunkt, nr 2 fanns kvar som uthus 1979 men revs sannolikt vid den tiden, nr 3 revs 1969, medan nr 4 är tillbyggd och fortfarande används i pendeltågstrafiken.

Strängt taget har det funnits en femte byggnad. Innan byggnad 4 togs i bruk fanns en provisorisk kioskliknande byggnad på ö-plattformen, men hur länge den var i bruk är inte bekant.

Stationshusen 1-3 hade ett ovanligt läge, så till vida att de låg utanför (öster om) yttersta växeln. Bangården var alltså i sin helhet belägen väster om stationshuset.

Stationen uppdelades formellt 1961 i Barkarby hållplats (km 14,109, från 1968 benämnd Barkarby Ö) för pendeltågstrafiken och (nya) Barkarby station som utgjordes av den gamla stationens bangård, senare reducerad till en ren s.k. krysstation.

Koordinaterna avser stationshus nr 3.

Kilometertal

14,2

Signatur

Bkb

Socken

Barkarby

Kommun

Järfälla

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Barkarby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6bAmL9