Lämna ändringsförslag

Rockneby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1976
(Kalmar)–(Sandbäckshult)
Rockneby station okänt år. Foto: Okänd.
Rockneby station den 30 maj 1968. I lokstallet till vänster stod ångloket Gp 3132, men det visste jag inte om! Foto: Jöran Johansson.

Rockneby var en av banans större stationer. För järnvägsentusiaster är den kanske mest känd för att i dess motorvagnsstall förvarades in på 1970-talet ett ånglok litt. Gp.

Stationshuset rivet i november 1976.

Från den forna bangården utgår sedan 1994 ett en km långt spår åt nordväst till ett makadamverk. Det var i bruk åtminstone till 2009. 2023 rapporteras att spåret inte används och håller på att växa igen.

Kilometertal

19,505

Signatur

Rby

Socken

Ryssby

Kommun

Kalmar

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Rockneby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: paxGOk