Lämna ändringsförslag

Ljungbyholm

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2011
(Kalmar)–Ljungbyholm–(Torsås)

Anslutande bandelar

(Ljungbyholm)–Påryd

Ljungbyholm station före 1908.  Foto: Okänd.
Ljungbyholm gamla station. Bilden är tagen mellan 1908 då huset byggdes till, och 1913 då det brann nned.  Foto: Okänd.
Ljungbyholm station med det nya stationshuset som uppfördes 1913 efter att det gamla brunnit ned. Det är ett av de mer särpräglade. Har man sett det glömmer man det inte. Foto: Okänd.
Ljungbyholm station i juni 1963. Järnvägen mot Påryd är nu nedlagd och riven sedan tre år, men mot Torsås ska trafiken fortgå ännu två år.  Foto: Jöran Johansson.
Ljungbyholm station, södra utfarten i juni 1963. Bortom brandstationen passerar järnvägen på en bro över Ljungbyån och strax söder därom svängde banan mot Påryd åt höger.  Foto: Jöran Johansson.
Ljungbyholm station, gårdssidan Wednesday, 4 July 2012. Byggnaden har inte längre kvar sitt framträdande läge sedan stora hus uppförts på den f.d. bangården utan ligger ganska undanskymt. Det kanske motverkas av den nya färgsättningen.  Foto: Olle Alm.
Ljungbyholm station, spårsidan med den vackra balkongen. Bilden tagen Wednesday, 4 July 2012. Foto: Olle Alm.
Ljungbyholm station Wednesday, 4 July 2012. Här är färgsättningen obestridligen den rätta. Tänk att ett hus kan vara så tilltalande fastän det "bara" är ett magasin. Det är det gamla sockenmagasinet och har inte tillhört järnvägen. Det får dock komma med här för att det en gång fanns järnvägsspår framdraget hit - och så för att det är så vackert. Foto: Olle Alm.

Ur Dagens Nyheter torsdagen den 26 juni 1913:

Blixten slår ned å småländsk jäärnvägsstation.
Hela stationsbyggnaden lagd i aska.

Kalmar, onsdag
Vid 11-tiden i förmiddag slog blixten ned och antände Ljungbyholms stationshus å linjen Kalmar - Torsås. Huset nedbrann till grunden. Samtliga värdehandlingar räddades samt alla närliggande byggnader. Trafikchefen har avrest till platsen för att ordna provisorisk stationsexpedition.

Nytt stationshus uppfört 1913.

Kilometertal

12,7
0

Signatur

Lbm

Socken

Ljungby

Kommun

Kalmar

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Ljungbyholm

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 05kU4ö