Kallhäll–Enköping–Västerås–Kolbäck–Valskog–Arboga–Hovsta

Bandel 236

Län

Stockholm
Uppsala
Västmanland
Örebro

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Anmärkningar

Mälarbanan