Lämna ändringsförslag

Vaimats grusgrop

Grusgropsspår, riven före 1968
(Kåbdalis)–Jokkmokk
Vaimats grusgrop 1936. Infarten till grusgropen. Bortom vattentornet kommer spåret från huvudlinjen in från höger. Spåret hitom vattentornet går till den provisoriska lokstationen. I övrigt ses från vänster tågexpedition, två små baracker, marketenteriet, två stora baracker och vid vattnet längst till vänster badhuset. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ludvig Wästfelt.
Vaimats grusgrop i juli 1936. Lokstationen och ett inkommande tomvagnståg. Ett lastat tågsätt väntar på att något av loken ska kopplas till. Loken är av littera E, en loktyp som särskilt utvecklats för inlandsbanan och andra norrländska järnvägar med lätt överbyggnad Foto: Ludvig Wästfelt (med största sannolikhet).
Vaimats grusgrop, den inre delen i juli 1936. Foto: Ludvig Wästfelt.
Vaimats grusgrop 1936. Ånggrävmaskinen har imponerande prestanda. Tre skopor grus fyller en järnvägsvagn. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Ludvig Wästfelt.
Vaimats grusgrop 1936. Ett nio vagnars tågsätt får påfyllning innan det backas ut ur gropen fram till lokstationen. Där kan rundgång göras, så att loket kommer i rätt ände av tåget för fortsatt färd ut till huvudlinjen. Foto: Ludvig Wästfelt.
Vaimats grusgrop 1936 (museet anger 1935, men då var grusgropen ännu inte tagen i bruk). Grusvagnarna är fyraxliga och av typen Ibö (?), så de bör lasta 36 ton styck. Foto: Ludvig Wästfelt.
Vaimats grusgrop Saturday, 2 June 2012, spåret till vänster gick till grusgropen och ligger fortfarande kvar minst en halv kilometer. Foto: Jöran Johansson.
Vaimat grusgrop Saturday, 2 June 2012. Invid linjeväxeln ligger ännu denna lilla stuga kvar. Vad den haft för funktion är inte bekant, men man kan anta att under de tider då utlastning skedde var växeln bevakad för alla tåg och stugan tjänsteställe för växelvakten. Foto: Jöran Johansson.

Grusgropen tillkom 1936. Till gropen ledde ett närmare 4 km långt spår, som gick ut från linjen åt nordväst.

Av markeringarna på kartan nedan avser den nedre linjeväxelns ungefärliga läge och den övre infarten till själva grusgropen. Spåret ska ha rivits upp 1953 (enligt Järnvägsdata), men fortfarande 2012 låg i vart fall en halv kilometer spår kvar närmast linjen.

Grusgropen var den största vid Inlandsbanan (åtminstone norr om Storuman) och det inrättades till och med en tillfällig lokstation vid gropen med vattentorn och stort kolförråd med brygga för kolning av loken. Ett antal bostadsbaracker fanns här likaså. Omkring 240.000 kubikmeter grus lastades ut från Vaimat.

Rallarna kallade grusgropen för Apojokk.

Kilometertal

227,3

Signatur

-

Socken

Jokkmokk

Kommun

Jokkmokk

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Vaimats grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wjäWqe