Lämna ändringsförslag

Vaimats grusgrop

Grusgropsspår, riven före 1968
(Kåbdalis)–Jokkmokk
Vaimats grusgrop, spåret till vänster gick till grusgropen och ligger fortfarande kvar minst en halv kilometer. Foto: Jöran Johansson.
Vaimat grusgrop den 2 juni 2012. Invid linjeväxeln ligger ännu denna lilla stuga kvar. Vad den haft för funktion är inte bekant, men man kan anta att under de tider då utlastning skedde var växeln bevakad för alla tåg och stugan tjänsteställe för växelvakten. Foto: Jöran Johansson.

Grusgropen tillkom 1936. Till gropen ledde ett närmare 4 km långt spår, som gick ut från linjen åt nordväst.
Koordinaterna avser linjeväxelns ungefärliga läge. Spåret ska ha rivits upp 1953 (enl Järnvägsdata), men fortfarande 2012 låg åtminstone en halv kilometer spår kvar närmast linjen.

Grusgropen var den största vid Inlandsbanan (åtminstone norr om Storuman) och det inrättades till och med en tillfällig lokstation vid gropen med vattentorn och stort kolförråd med brygga för kolning av loken. Ett antal bostadsbaracker fanns här likaså. Omkring 240.000 kubikmeter grus lastades ut från Vaimat.

Rallarna kallade grusgropen för Apojokk.

Kilometertal

227,3

Signatur

-

Socken

Jokkmokk

Kommun

Jokkmokk

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Vaimats grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6sb61Y