Lämna ändringsförslag

Järneträsk

Banvaktsstuga, riven 1945
(Jörn)–Älvsbyn

Koordinaterna något ungefärliga.

Uppförd enligt arkitektkontorets ritning 245, av timmer och stående panel, tak av tegel, sockel av granit, 9,0 x 6,0 m, ett rum och kök. Uthus 11,6 x 5,0 m av resvirke på stoppstenar, stående panel, tak av tegel, med vedbod, avträde, kostall och foderbod. Tomt ca 3700 kvm.

Ur Distriktschefens skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 9 juni 1939:
"Banvaktsstugorna nr 239 Fräkenmyran och 271 Järneträsk inom 20 bansektionen, vilka ej vidare erfordras som bostäder åt banbevakningspersonal, föreslås till försäljning för nedrivning och bortflyttning till ett pris av 800 kronor per banvaktsstuga. Stugornas beskaffenhet, storlek och belägenhet framgå av uppgifterna i bifogade tabell.

Anbud å stugorna jämte uthus hava inkommit efter utbjudande genom annonsering i ortspressen, genom anslag å stationer och genom särskilda skrivelser till överjägmästare, Norrbottens läns arbetsstugor m.fl.

Banvaktsstugan Fräkenmyran har utannonserats 2 gånger förut, nämligen i april och juli månader 1938. Intet bud har därvid avgivits.

Banvaktsstugan Järneträsk har utannonserats 3 gånger förut, nämligen i september månad 1937 samt i april och juli månader 1938. Ett anbud å 550 kronor, gällande bortrivning, inkom vid andra utannonseringen.

Högre anbud än de nu avgivna torde näppeligen kunna erhållas. Hemställes därför om bemyndigande att för rivning och bortflyttning få försälja banvaktsstugorna 239 Fräkenmyran och 271 Järneträsk inklusive uthus till här ovan angivet pris."

Anbud å 800 kr hade avgivits av Erik Lundberg, Öjebyn.

Kilometertal

1085,1

Nummer

271

Socken

Älvsby

Kommun

Älvsbyn

Län

Norrbotten

Byggd

1894

Såld

1945

Ändringsförslag till objektet Järneträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JDfTig