Lämna ändringsförslag

Ersträsk

Banvaktsstuga, riven
(Jörn)–Älvsbyn

Koordinaterna avser tomtmitt.

Ur skrivelse 1937-10-04 från distriktschefen (V distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstuga.

Anbud har hit ingivits å köp av banvaktstugan nr 266 Ersträsk å linjen Storsund-Koler med tillhörande uthus till ett pris av 900 kronor. Anbudsgivaren har för avsikt att riva och bortföra stugan för att å annan plats uppföra den och bilda eget hem.

Stugan, som uppfördes 1894 av timmer med stående ytterpanel och tak av tegel enligt Aktk ritning nr 245 och innehåller 1 rum och kök samt källare i grunden, har stått obebodd sedan år 1931. Uthuset är uppfört på stoppstenar. Byggnadsstommen utgöres av resvirke, panelat med stående brädet och innehåller vedbd, avträde, kostall och foderbod.

Som inga reparationer utförts sedan år 1912, äro husen för närvarande i dåligt skick och då stugan icke heller är behövlig för statens järnvägar och den icke torde kunna försäljas annat än för rivning och bortflyttning, alldenstund tillfartsväg saknas, och högre anbud för närvarande icke kan erhållas, tillstyrkes försäljningen."

Kilometertal

1072,85

Nummer

266

Socken

Piteå landsförsamling

Kommun

Piteå

Län

Norrbotten

Såld

1939

Ändringsförslag till objektet Ersträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GMÄ3So