Lämna ändringsförslag

Fräkenmyran

Banvaktsstuga, riven 1939
(Jörn)–Älvsbyn

På ekonomiska kartan (1959) kallas platsen Tillgrens.

Såld och flyttad 1939/UA.

----------------------

Uppförd enligt arkitektkontorets ritning 245, av timmer och stående panel, tak av tegel, sockel av granit, 9,0 x 6,0 m, ett rum och kök. Uthus 11,6 x 5,0 m av resvirke på stoppstenar, stående panel, tak av tegel, med vedbod, avträde, kostall och foderbod. Tomt ca 4000 kvm.

Ur Distriktschefens skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 9 juni 1939:
"Banvaktsstugorna nr 239 Fräkenmyran och 271 Järneträsk inom 20 bansektionen, vilka ej vidare erfordras som bostäder åt banbevakningspersonal, föreslås till försäljning för nedrivning och bortflyttning till ett pris av 800 kronor per banvaktsstuga. Stugornas beskaffenhet, storlek och belägenhet framgå av uppgifterna i bifogade tabell.

Anbud å stugorna jämte uthus hava inkommit efter utbjudande genom annonsering i ortspressen, genom anslag å stationer och genom särskilda skrivelser till överjägmästare, Norrbottens läns arbetsstugor m.fl.

Banvaktsstugan Fräkenmyran har utannonserats 2 gånger förut, nämligen i april och juli månader 1938. Intet bud har därvid avgivits.

Banvaktsstugan Järneträsk har utannonserats 3 gånger förut, nämligen i september månad 1937 samt i april och juli månader 1938. Ett anbud å 550 kronor, gällande bortrivning, inkom vid andra utannonseringen.

Högre anbud än de nu avgivna torde näppeligen kunna erhållas. Hemställes därför om bemyndigande att för rivning och bortflyttning få försälja banvaktsstugorna 239 Fräkenmyran och 271 Järneträsk inklusive uthus till här ovan angivet pris."

Anbud å 800 kr hade avgivits av Grans Lantmannaskola i Öjebyn.

Kilometertal

1007,38

Nummer

239

Socken

Jörn

Kommun

Skellefteå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Fräkenmyran

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄGQNFE