Lämna ändringsförslag

Vistakulle

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
Jönköping Ö–Rosendala–Vireda
Vistakulle station i början av 1900-talet. Närmast ligger turisthotellet med ett litet lusthus, längre bort syns stationshuset invid den minimala bangården och längst bort en utsiktspaviljong på en bergsklack. Foto: Okänd.
Vistakulle station den 30 maj 2014. Bilvägen framför huset är utlagd på den gamla banvallen. Huset i bakgrunden är det f.d. turisthotellet, som ursprungligen var Vistakulles första järnvägsstation. "Utsiktsberget" Vista kulle bakom stationen var på järnvägens tid ett omtyckt utflyktsmål för Jönköpingsborna och hit kördes sommartid många extratåg. Foto: Gunnar Johansson.
Vistakulle station den 30 maj 2014. På skylten kan man förutom stationsnamnet läsa att man befinner sig 13 km fr Jönköping Ö, 30 km fr Vireda, 144 m öfver hafvets yta och 56 m öfver Vetterns yta.
 Foto: Gunnar Johansson.
Vistakulle station den 11 juni 2018, ett mycket fint bevarat och välvårdat hus.  Foto: Bengt Gustavsson.

Gunnar Andersson 2014-05-30:
Stationen är väl underhållen och i fint skick även om utseendet är förändrat jämfört med hur den ursprungligen såg ut. Huset har bland annat förlängts åt väster och fått en annan färgsättning än den ursprungliga. Intill stationen finns också det hus som en gång var Vistakulle turisthotell."

Kilometertal

12,9

Signatur

Vke

Socken

Skärstad

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Vistakulle

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IixRkE