Lämna ändringsförslag

Rosendala

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1967
Jönköping Ö–Rosendala–Vireda

Anslutande bandelar

(Rosendala)–Huskvarna

Rosendala station omkring 1900. Okänt vykort från från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Huskvarna Norra, f.d. Rosendala station 1967. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Ove Lundberg.

På SJ-tiden Huskvarna Norra.

Förutom den genomgående linjen mot Jönköping Östra resp. Vireda utgick härifrån två linjer mot mer centralt belägna platser inom Huskvarna, dels en ren godslinje upp till Husqvarna AB:s port och därifrån in på fabriksområdet, dels ett spår till en persontrafiksstation belägen vid korsningen av Drottninggatan och Kungsgatan.

Stationshuset revs eftersom det låg i vägen för motorvägsbygget genom Huskvarna.

Ur boken Småländska Järnvägar (Stenvalls & OBJ 1972):
"Efter nedläggningen och ombyggnaden till normalspår av spåret till Vapenfabriken har Rosendala station döpts om till Huskvarna Norra och utnyttjas av SJ som godsstation. 1967 revs dock huset och ersattes av en mindre enplans tegelbyggnad 200 m västerut. I anslutning till detta nybygge anlades en mindre godsbangård med tre spår. Det gamla spårområdet fick ge plats för motorvägen genom Huskvarna."

Kilometertal

5,3

Signatur

Rsa

Socknar

Huskvarna
Hakarp

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Rosendala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OEbFE1