Lämna ändringsförslag

Gransängs grusgrop

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Jönköping C)–Jönköping/Rocksjön–(Nässjö)

Koordinaterna avser växelns läge i linjen. Därifrån utgick ett spår ca 600 m långt åt norr-nordväst till grusgropen. Spåret fanns kvar 1997 men växeln var riven sedan någon gång på 1970-80-talet.

Objektet finns upptaget såsom kulturlämning i Riksantikvarieämbetets förteckning under beteckningen Barkeryd 262. Ur RAÄ register:
"Järnväg, banvall ca 540 m l (NNV-SSO). Inom en sträcka av ca 80 m är rälsen kvar med en spårbredd av 1,6 m. Enligt ortsbefolkningen användes stickspåret för att lasta sand och grus, vilket lastades för hand.
Orientering: 30 m NO om befintlig järnväg, V om väg.
Terräng: Järnvägen skär genom äldre grusås i övrigt: flack terräng.
Skadestatus: Välbevarad."

Magnus Lindman har i ett inlägg på Järnvägshistoriskt forum 2015-10-04 uppgett att skogen runt f d grusgropen nyligen avverkats och att spåret och lämningarna av kontaktledningsanläggningen nu syns bättre. "Det som finns kvar är ungefär 500 meter normalspår, en växel och ett par kontaktledningsstolpar. Några meter mindre spår med spårvidden 600 meter ligger också kvar."

Kilometertal

107,5

Signatur

Gsg

Socken

Barkeryd

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Gransängs grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1Våebz