Lämna ändringsförslag

Rödja

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Jönköping C)–Jönköping/Rocksjön–(Nässjö)

670 Rödja flyttad ca 45 m åt nordväst tvärs över korsande väg och något längre från banan omkring 1950, se kartan nedan.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse 1937-08-13:

"Ang. försäljning av banvaktsstugor.

Sedan för statens järnvägar obehövliga banvaktsstugor utbjudits till salu ha anbud erhållits å tre banvaktsstugor med tillhörande markområden, samtliga belägna inom 8 bansektionen. Rörande sagda stugor får distriktschefen anföra följande.

Banvaktsstugan nr 670 Rödja, vid km. 105+737 å linjen Äng-Nässjö.

Avståndet från spårmitten till stugans närmaste gavel är 8,5 m. Med hänsyn till, att den intilliggande vägen är enskild och icke allmänt befaren samt att olägenhet icke kan tänkas uppstå för statens järnvägar*, därigenom att stugan kommer i enskild ägo, anses inte hinder föreligga för stugans försäljning.

...

Då stugorna ej anses erforderliga som tjänstebostäder för någon S.J-personal och då anbuden anses godtagbara med hänsyn till å stugorna behövliga reparationsarbeten, får distriktschefen hemställa om bemyndigande att försälja dem."

*) Blyertsanteckning av Järnvägsstyrelsen: "Men för vägen? Kan stugan flyttas så att måttlig sikt kan beredas?"

Begärt bemyndigande erhölls och stugan med mark om ca 1300 kvm såldes för 2800 kr till Vilhelm Johansson, Rödja.

I köpeavtalet finns ingen klausul om att stugan skall flyttas. Att så ändå har skett har tydligen varit på den private ägarens initiativ.

Banvakter

1875 - 1876
Johannes Malcolm Petersson, f. 1851-09-18 i Malmbäck (F), död 1918-05-20 i Falköping.
Gift 1876 med Maria Sofia Åkerberg, f. 1858-02-05 i Stockholm, död 1924-03-16 i Falköping.
Inflyttad i september 1875 från Forserum, hustrun 1876 från Vallstorp i Barkeryd.
Utflyttad 1876 till bvst 737 Äng i Barkeryd.

1865 – 1876, 1877 - 1900
Johan Peter Lorentzon, f. 1839-10-30 i Fivlered (P), död 1915-05-10 i Lorentzberg, Rödja i Barkeryd.
Gift 1865 med Tilda Andersdotter, f. 1843-03-17 i Barkeryd, död 1914-07-01 i Lorentzberg, Rödja i Barkeryd.
Inflyttad i januari 1865 från Fivlered (R).
Utflyttad i oktober 1876 till Forserum (F).
Inflyttad i april 1877 från Forserum (F).
Utflyttad 1900 som f.d. banvakt till egna fastigheten Lorentzberg i Barkeryd.

1901 - 1909
Anders Gustaf Magnusson, f. 1850-01-08 i Öggestorp (F), död 1930-06-13 i Ängsholm, Äng i Barkeryd.
Gift 1892 med Maria Kristina Petersdotter, f. 1852-07-28 i Fröderyd (F), död 1937-08-06 i Ängsholm, Äng i Barkeryd.
Inflyttad före i april 1901 från Öggestorp (F).
Utflyttad i september 1909 till egna stugan Ängsholm vid Ängs station i Barkeryd

1909 - 1911
Johan Edvard Josefsson, f. 1878-03-18 i Dörby (H), död 1964-01-15 i Prästgården, Väring (R).
Gift 1904 med Britta Kristina Karlsson, f. 1883-05-27 i Hammerdal (Z), död 1922-07-15 i Höjen under Hagen, Kinne-Vedum (R).
Inflyttad i september 1909 från Jukkasjärvi (BD).
Utflyttad i april 1911 till Sandhem (R).

1911 - 1915
Ernst Ivar Karlsson, f. 1882-10-25 i Jönköping, död 1977-04-03 i Tenhult, Rogberga (F).
Gift 1904 med Vilhelmina Andersson, f. 1875-08-18 i Ransberg (R), död 1957-12-03 i Mjälaryd 3:53, Rogberga (F).
Inflyttad i maj 1911 från Forserum (F).
Utflyttad i november 1915 till Forserum (F).

1916 - 1933
Birger Torvald Oskarsson, f. 1892-08-13 i Naverstad (O), död 1982-04-23 i Tenhult, Rogberga (F).
Gift här 1918 med Eva Agnes Maria Ekedahl, f. 1895-04-26 i Malmbäck (F), död 1969-12-20 i Tenhult, Rogberga (F).
Inflyttad i februari 1916 från Fors (O).
Utflyttad i november 1933 till (oklart vart).

Ingen därefter till 1935 noterad som inflyttad.

Kilometertal

105,737

Nummer

670
280
739
1052
110

Socken

Barkeryd

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Rödja

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ksBcaM