Lämna ändringsförslag

Yxenhaga

Banvaktsstuga, riven före 1995
(Jönköping C)–Jönköping/Rocksjön–(Nässjö)
653 Yxenhaga, läge enligt ritning i försäljningsärendet 1937.
653 Yxenhaga, läge enligt spårplan 1950.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse 1937-08-13:

"Ang. försäljning av banvaktsstugor.

Sedan för statens järnvägar obehövliga banvaktsstugor utbjudits till salu ha anbud erhållits å tre banvaktsstugor med tillhörande markområden, samtliga belägna inom 8 bansektionen. Rörande sagda stugor får distriktschefen anföra följande.

Banvaktsstugan n:r 653 Yxenhaga vid km 76+201 å linjen Jönköping - Tenhult.

Avståndet från spårmitten till stugans närmaste gavel är 7,5 m. Då den väg, som korsar banan invid stugtomten, är av enskild natur och då i förslaget till köpeavtal förbjudits uppförande av skymmande anläggningar å ett område, som å till köpeavtalet fogad ritning är särskilt angivet, anses intet hinder föreligga för stugans försäljning.

Eventuellt dubbelspår är planerat att förläggas å spårets motsatta sida.

...

Då stugorna ej anses erforderliga som tjänstebostäder för någon S.J-personal och då anbuden anses godtagbara med hänsyn till å stugorna behövliga reparationsarbeten, får distriktschefen hemställa om bemyndigande att försälja dem."

Begärt bemyndigande erhölls och stugan med mark om ca 1200 kvm såldes för 4310 kr till lokföraren A. Bank, Jönköping.

I försäljningsärendet frågas om stugan kan flyttas eftersom den hindrar sikten vid järnvägsövergången. Det är tydligt att så skedde genom att stugan flyttades ca 50 m mot nordväst (mot Jönköping). Därmed får de olika kilometeruppgifterna sin förklaring, 76,201 gällde före och 76,153 efter flytten.

Banvakter

1865 - 1892
Karl August Andersson Bergström, f. 1837-10-01 i Kylingared (P), död här 1892-07-27.
Gift 1866 med Klara Svensdotter, f. 1841-08-01 i Bjurbäck (R), död 1931 i Fagerslätt 7 A, Hakarp (F).
Inflyttad 1865 från Nykyrka (R), hustrun 1866 från Bjurbäck (R).
Efter mannens död flyttad Klara med två söner 14 och 17 år gamla till hyrd bostad i Öxenhaga, Rogberga.

1892 - 1901
Johan Fredrik Ljungström, f. 1857-05-24 i Simonstorp (E), död här 1901-12-06.
Gift 1878 med Gustava Andersdotter, f. 1856-10-12 i Bettna (D), död 1933-11-20 i banvaktsstugan 277 Broddarp, Barkeryd (F).
Inflyttad ni november 1892 från Stugsund i Söderhamn.
Hade minst tolv barn.

Kilometertal

76,153
76,201

Nummer

653
713
39
128

Socken

Huskvarna

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Yxenhaga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: RRåä9u