Lämna ändringsförslag

Kläppen

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Järpen)–Duved
556 Kläppen, här med det tidigare numret 371. Bilden som kommer från Jamtli bildarkiv bör vara tagen i början av 1900-talet, i vart före 1910. Den anges oriktigt visa banvaktsstugan i Brattland. Foto: Okänd.
556 Kläppen den 14 augusti 2004. Foto: Jöran Johansson.
556 Kläppen den 14 augusti 2004. Foto: Jöran Johansson.
556 Kläppen den 14 augusti 2004. Foto: Jöran Johansson.

Mod. 1872 vänster, risig 1997. D:o 2004 men sades vara under upprustning!

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse 1936-01-28: "... får jag, sedan anbud inkommit å banvaktsstugan n:r 556 Kläppen å linjen Undersåker-Åre, härjämte översända förslag till köpeavtal rörande fastigheten ifråga.

Beträffande det avgivna anbudet samt fastighetens beskaffenhet får jag anföra följande.

Å tomten befintliga banvaktsstugan och källaren äro av någorlunda god beskaffenhet. Ladugården är av dålig beskaffenhet och kan ej användas för sitt ändamål. Tomtområdet har en areal av c:a 1.000 kvm. och är ej uppodlat. Någon verklig utfartsväg finnes ej, men har anbudsgivaren förskaffat sig rätt att använda den privata väg som löper förbi banvaktsstugeområdet.

Då området ifråga är obehövligt för statens järnvägar och det erbjudna priset, 2.550:- kronor, antagbart, anhåller jag om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med det bifogade förslaget."

Vidare uppgavs att stugan "är uppförd 1880 av plank och innehåller 1 rum och kök med resp. 20 och 16 kvm golvyta."

Stugan såldes till banvakten Otto Kämpe, Björnänge för 2550 kr.

Kilometertal

680,881

Nummer

556
371

Socken

Åre

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Byggd

1880

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Kläppen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: äANjZh