Lämna ändringsförslag

Nyland

Banvaktsstuga, riven före 1973
(Järpen)–Duved
551 Nyland mitt i bilden med 550 Slagsån långt borta, okänt år. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Modell 1872 höger.

Efter att anbud 1933 inkommit skrev distriktschefen vid IV Distriktet till Kungl. Järnvägsstyrelsen bl.a.:

"Stugan innehåller 1 r.o.k. och är av 1872 års typ, uppförd av plank i gott stånd. Matkällare är anordnad under huset med utvändig ingång. Uthuset med ladugård är av den minsta typen och mycket dåligt. Brunn finnes å gården.

Då stugan icke erfordras för statens järnvägars eget behov och den nu stått outhyrd sedan februari 1932 och det erbjudna priset, 3.500:- kronor, är förmånligare för statens järnvägar än att uthyra stugan efter fastställt hyrespris, emedan hyra för ladugård på grund av densammas beskaffenhet icke är att påräkna, får jag anhålla om bemyndigande att med anbudsgivaren utväxla köpeavtal enligt det bifogade förslaget."

Stugan saknade utfartsväg och SJ frånsade sig att bidra till att sådan kom till stånd.

Köpeavtal upprättades därefter med Ebba Anna Katarina Göransson, Östersund.

Stugan revs senast då riksväg 14 (> E75 > E 14) byggdes parallellt med järnvägen över stugtomten.

Kilometertal

671,113

Nummer

551
366

Socken

Undersåker

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Såld

1933

Ändringsförslag till objektet Nyland

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: lU9xBo