Lämna ändringsförslag

Sköldinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2011
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
Kantorp station. Kortet uppges vara taget 1906. Foto: Gustav Söderbäck, Valla.
Kantorp station. Bilden förefaller äldre än den ovan visade. Foto: Okänd.
Sköldinge station den 23 juli 2011. Slutet är nära, om en månad ska byggnaden vara jämnad med marken. Foto: Carl-Erik Olsson.

Trafikplatsen öppnades för trafik den 1 juni 1890. Till 1892 benämnd Ramsta lastplats, 1892-1920 Kantorp, Kp. Järnvägsdata nämner inte att trafikplatsen tidigare hetat Ramsta, endast att den till 1921 benämndes Kantorp. Däremot upptar Järnvägsdata en annan trafikplats, belägen ca 0,6 km längre österut, vilken tillkommit 1876 med namnet Ramsta lastplats och nedlagts 1890. Att Kantorp senare Sköldinge ersatt Ramsta är tydligt men fråga är om det handlar om en och samma trafikplats eller två nära varandra liggande.

Stationshuset revs 2011-08-22.

"Af dessa stationer hade under året tillkommit blott en, nemligen den mellan Valla och Flen på 8 kilometers afstånd från sistnämda station belägna, förutvarande lastplatsen Ramsta, som vid Juni månads början under benämning Kantorp öppnades för mera fullständig trafik, i det att resande, resgods, paket, ilgods och fraktgods i vagnslaster sedan nämnda tid expedierats från och till platsen mot afgifter, som beräknas för afstånden till eller från den närmast efterföljande af de två förstnämda å ömse sidor befintliga stationerna."

Kilometertal

119,19

Signatur

Sde

Socken

Sköldinge

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Sköldinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: rClBny