Lämna ändringsförslag

Oppängsberget

Banvaktsstuga, riven tidigast 1935
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
536 Oppängsberget okänt år, här med gammalt nummer 85. Bild från Bygdeband - Sköldinge - Valla - Lerbo hembygdsförening) Foto: Okänd.

Även benämnd Ekeby.

Enligt kyrkbokföringen var stugan bebodd till 1928. Försäljning initierades 1935:

Ur distriktschefens (I D) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-05-15:

"Banvaktstugan nr. 536 Oppängsberg å linjen Flen-Sköldinge har i flera år stått obebodd.

På grund av dess avskilda läge och i avsaknad av utfartsväg har det ej varit möjligt att få den uthyrd.

Stugan med uthus har under senare år ej underhållits, då det ifrågasatts att riva densamma, enär den ligger för nära ett blivande dubbelspår och ej kan försäljas med tomt.

Med anledning av inkommet anbud får distriktschefen föreslå stugans försäljning till rivning och tillstyrker bilagda anbud härå på 500 kronor."

Distriktschefens förslag godkändes omedelbart.

Anbudet hade avgetts av statskonsulenten Erik Carlberg vid Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2006 fanns delar av husgrunden och rester av en jordkällare kvar./Eric Henriksson

Banvakter

1875 – 1907
August Andersson, f. 1846-10-24 i Sköldinge, död 1926-12-03 i Skogshyddan under Oppäng, Sköldinge.
Gift 1) 1870 med Maria Sofia Wallin, f. 1851 i Åker (D), död 1874 i Holbonäs grindstuga i Sköldinge.
Gift 2) 1875 med Johanna Hedlund, f. 1839 i Länna (D), hennes andra gifte, död här 1883.
Gift 3) 1884 med Karolina Fredriksson, f. 1850 i Åker (D), död 1929 i Skogshyddan under Oppäng, Sköldinge.
Inflyttad 1875 från Holbynäs grindstuga, där han varit snickare. Andra hustrun inflyttad 1875 från Kärnbo, tredje hustrun inflyttad 1884 från Åker (D).
Utflyttad 1907 till egna fastigheten Skogshyddan under Oppäng, Sköldinge.

1907 – 1913
Frans Gustaf Andersson Qvist, f. 1861-04-21 i Vikingstad (E), död 1927-06-14 i Lundstaberg, Tuna (D).
Gift 1901 med Anna Lovisa Johansson, f. 1875 i Tjärstad (E), död 1905 i banvaktsstugan Vikborg, Norsjö (AC).
Inflyttad i augusti 1907 från Norsjö (AC) från banvaktsstugan Vikborg, Norsjö (AC).
Utflyttad i december 1913 till Nyköpings Västra.

1913 - 1915
Karl Ivar Söderström, f. 1884-02-13 i Frustuna (B), död 1957-12-28 i Linköpings S:t Lars.
Gift 1905 med Gerda Karlsson, f. 1885 i Adolf Fredrik (A), död 1950 i Linköpings S:t Lars.
Inflyttad i december 1913 från Flen.
Utflyttad i oktober 1915 till banvaktsstugan 381 Hesselby i Kila (D).

1916 – 1926
Frans Oskar Johansson, f. 1874-10-22 i Kärna (E), död 1953-03-12 i banvaktsstugan 508 Skeende i Björnlunda (D).
Ogift.
Inflyttad i februari 1916 från Salem (B).
Utflyttad i november 1926 till Vårdinge (D).

Efter Johansson flyttar en gruvarbetare Rådberg in 1927 och ut 1928. Därefter verkar ingen flytta in (åtminstone till 1933). I husförhörslängden för 1933-1939 är bladet för stugan tomt.

Kilometertal

117,29

Nummer

536
81
85

Socken

Sköldinge

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Oppängsberget

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2cp8cs