Lämna ändringsförslag

Söra

Banvaktsstuga, kvar 2009
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
505 Söra den 27 oktober 2009. Foto: Jöran Johansson.

Ombyggd med brutet tak. Ursprungligen sannolikt en stuga mod. 1872 vänster.

Distriktschefen (I distriktet) tillskriveer Kungl. Järnvägsstyrelsen 1936-04-21:
"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 505 å linjen Gnesta-Björnlunda.

Distriktschefen har mottagit anbud från banarbetaren K.G. Ståhlberg å köp för ett belopp av 3.200 kronor av den av honom sedan flera år förhyrda banvaktstugan nr. 505 med tillhörande markområde m.m. å linjen Gnesta-Björnlunda.

Stugan är uppförd enligt 1872 års modell och innehåller 1 rum och kök. Å den 830 kvm. stora tomten finnes dessutom uthus - jämväl inrymmande ladugård -, av sten välvd källare, brunn med pump samt en del fruktträd. Byggnadernas underhåll är något eftersatt. Utfartsväg saknas. Den fastställda årshyran utgör 261 kronor.

Distriktschefen, som anser det erbjudna priset godtagbart, får härmed anhålla om bemyndigande att träffa avtal om försäljning av mark och stuga m.m. i enlighet med här närslutna förslag till sådant avtal."

Det begärda bemyndigandet lämnades och stugan försåldes till K.G. Ståhlberg för 3200 kr.

Kilometertal

69,769

Nummer

505
50
50

Socken

Frustuna-Kattnäs

Kommun

Gnesta

Län

Södermanland

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Söra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mÄ2eqY