Lämna ändringsförslag

Gnesta

Banvaktsstuga, riven 1945–1950
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
501 Gnesta är stugan mitt i bilden. Närmast ligger den stora byggnad som inrymde banvaktsbostad och banmästarexpedition och som numera är restaurang. Foto: Okänd.
501 Gnesta är den med rött markerade stugan. Till vänster därom är den byggnad som numera är restaurang. Foto: Lantmäteriet.

I samband med utbyggnad av bangården kom stugan att ligga i vägen för spåren. Den revs därför och ersattes med den byggnad som fortfarande (2009) finns kvar och är inrättad till restaurang (koordinater RT90 6548476 - 1586380). Vilket nummer denna senare banvaktsbostad haft är oklart f.n. Det finns anledning att återkomma.

Koordinaterna är ungefärliga.

Kilometertal

65,654

Nummer

501
-
46aB

Socken

Frustuna

Kommun

Gnesta

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Gnesta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tNSåBF