Lämna ändringsförslag

Visbohammar

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
499 Visbohammar, som numera ligger bakvänt i förhållande till järnvägen. Den röda streckade linjen visar järnvägens ursprungliga sträckning. Omläggningen till den nuvarande linjen gjordes sannolikt då dubbelspåret byggdes 1950. Från ekonomiska kartan 1958. Foto: Ekonomiska kartan.
499 Visbohammar den 27 oktober 2009. Bilden är tagen från den nuvarande sträckningen av järnvägen och visar stugans bakre gavel. Foto: Jöran Johansson.
499 Visbohammar den 27 oktober 2009. Stugan är i grunden av modell 1855, förlängd och tillbyggd åt båda sidor. Foto: Jöran Johansson.
499 Visbohammar den 27 oktober 2009. Uthuset är i ganska ursprungligt skick. På gaveln har banvaktsstugans nummerskylt fått en ny plats. Foto: Jöran Johansson.
499 Visbohammar den 27 oktober 2009. Foto: Jöran Johansson.

Belägen på södra sidan av gammal linjesträckning, norr om den nya.

Kilometertal

64

Nummer

499
44
45
37

Socken

Vårdinge

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Visbohammar

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ZKlOal