Lämna ändringsförslag

Sikåsåns vattentag

Övrigt objekt, riven 1984, se anm
(Jämtlands Sikås)–Ulriksfors–Hoting
Bro över Sikåsån, byggd 1911. Bilden är tagen i sydlig riktning. Bortom bron syns vattentornet vid Sikåsåns vattentag. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Sikåsåns vattentag den 10 juli 2011. Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan vattentornet sprängdes men fortfarande ligger rester kvar, bland annat den stora vattentanken. I bakgrunden syns bron över Sikåsån. Bilden är tagen mot norr.

 Foto: Hans Källgren.
Sikåsåns vattentag den 10 juli 2011. Foto: Hans Källgren.

Här uppfördes ett vattentorn i tegel av samma modell som i Lit och Gulåstjärn. Liksom i Gulåstjärn uppfordrades vattnet med hjälp av en 8 hk Bolinders tändkulemotor.

Enligt tidningsartiklar, återgivna i Sikåsbulletinen (skrolla ned ett gott stycke), användes tornet senast under andra världskriget och stod därefter öde. Fyrtio år senare kom SJ på att tornet måste tas bort, eftersom det låg så nära spåret att tågen annars måste sänka hastigheten. Trots lokalbefolkningens protester sprängdes(!) tornet dagen före midsommaraftonen 1984.

Bild på vattentornet från rivningsåret finns i ovannämnda Sikåsbulletinen.

Som synes av bilder ovan låg fortfarande 2011, 27 år efter sprängningen, vattentanken och diverse andra byggnadsrester kvar på platsen!

Kilometertal

82,8

Signatur

Siv

Socken

Hammerdal

Kommun

Strömsund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Sikåsåns vattentag

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jÅwÄQg