Lämna ändringsförslag

Mullnäset hlp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Jämtlands Sikås)–Ulriksfors–Hoting

Tillkom 1929, nedlades 1966.

Ur distrikschefens (IV distriktet) framställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 29 juni 1929:

"Från befolkningen i byarna Mullnäset, Ånäset och Sandviken, uppgående till ett 70-tal personer, har framställning inkommit angående anläggande av en hållplats vid sektion 106+500 å linjen Hallviken-Tännviken.

Dessa byar sakna utfartsvägar. På grund härav och då intressenterna förbundit sig att bestrida alla kostnader för anläggningen, får jag anhålla om Kungl. Styrelsens medgivande att anlägga en ny obemannad hållplats vid sektionen ifråga, ehuru någon nämnvärd trafik icke kan påräknas vid platsen ifråga.

Hållplatsen föreslås erhålla namnet Låviken."

En skiss visade att hållplatsen avsågs placerad på östra sidan av banan mitt emot banvaktsstugan Svartviken.

Det föreslagna namnet föll inte Kungl. Styrelsen i smaken. I stället bestämdes namnet efter en av de tre nämnda byarna.

Kilometertal

106,500

Signatur

Mlt

Socken

Hammerdal

Kommun

Strömsund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Mullnäset hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JA7XÅ9