Jämtlands Sikås–Hammerdals hamn

Bandel 84, SJ-distrikt V

Län

Jämtland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1912