Lämna ändringsförslag

Spångenäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1973
(Hultsfred)–Spångenäs–Blägda–(Jenny)

Anslutande bandelar

(Vimmerby)–(Spångenäs)

Spångenäs station senast 1906. Mannen på bilden är August Karlzén (1874-1959). Foto: Okänd.
Spångenäs station 1959. Längst ned i bilden går det vänstra spåret till Vimmerby, de övriga två till grusgropen strax utanför bilden. Lite till höger syns banvaktsstugan 971 Spångenäs med uthus och invid spåret mot Hultsfred finns fortfarande ett vattentorn kvar.  Foto: Okänd.
Spångenäs station den 27 april 1970. Motorvagnsföraren är Sture Flink (se objektet Hanshult, första bilden). Foto: Per-Olov Brännlund.
Spångenäs station okänt år, troligen på 1970- eller 1980-talet. Byggnaden är det stora personalhuset kallat Mossekulla. Medan alla andra järnvägsbyggnader rivits står Mossekulle fortfarande kvar (not. 2022). Bilden tillhör Arkiv Digital (arkivdigital.se) och är en skanning av en provkopia (råkopia). Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. (Denna reklamtext är inlagd då det är ett krav från Arkiv Digital för att bilden ska få användas). Foto: Okänd.
Spångenäs den 7 augusti 1980. Det vackra stationshuset revs 1973 och ersattes med denna blygsamma byggnad. Bilden tagen från bakhytten på en YP. Foto: Jöran Johansson.
Spångenäs station den 16 augusti 1966. Det omtalade lokstallet som ska hyst ett ånglok efter det att vändskivan rivits med därav följande problem att få bort loket ses här flera år efter att det aktuella loket skrotats. Som synes ligger vändskivan fortfarande kvar. Spåret som en gång förband skivan med bangårdsspåren har delvis tagits bort, delvis lagts åt sidan. Sliprarna för vändskivespåret ligger kvar. Foto: Jöran Johansson.

Stationshuset revs i mars-april 1973 (den 9 mars var halva huset kvar, den 1 maj bara halva murstocken enligt notiser i Ånghwisslan nr 1168 och 1175).

I östra änden av stationsområdet har funnits ett enports lokstall med vändskiva framför. Ett envist rykte gör gällande att det efter att vändskivan rivits och lokstallet skulle monteras ned uppmärksammades att det i stallet stod ett kvarglömt ånglok, f.d. GJ 10 HOBURGEN. Ett provisoriskt spår ska ha lagts ut på en sliperbädd över vändskivegropen, så att loket kunde föras bort. Berättelsen är en skröna, kanske med ett korn av sanning i. Loket ifråga skrotades nämligen i oktober 1963 medan vändskivan låg kvar så sent som i augusti 1966, se bild ovan. Däremot revs spåret från bangårdsspåren fram till vändskivan tidigare. Det kan ha varit det spåret som tillfälligt fått läggas tillbaka.

Lokstallet sägs finnas kvar som lastbilsgarage i Vibo nära Tuna.

smalspårsarkivet kan du läsa mer om Spångenäs.

Kilometertal

40,519
0

Signatur

Spä

Socken

Tuna

Kommun

Vimmerby

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Spångenäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DI3LU5