Lämna ändringsförslag

Fårhult

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Hultsfred)–Spångenäs–Blägda–(Jenny)
Fårhult station 1972. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.
Fårhult station 1972. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.
Fårhult station den 7 augusti 1980. Foto: Jöran Johansson.

"Fårhults station uppfördes 1878-79 i samband med tillkomsten av den aktuella järnvägssträckan. Stationshuset är ritat av Hugo Hammarskjöld på Tuna gård som också gjort mönsterritningar till flertalet byggnader utmed sträckan Hultsfred - Västervik. Liknande stationshus har för övrigt också funnits i Tuna och Vena.

Stationshuset är uppfört i 1½ våning av timmer. Fasaderna var ursprungligen rödfärgade men är idag panelade med en bred, profilerad stående locklistpanel som oljemålats med en ljus, närmast vit färg. Foder, knutar, vindskivor och fönstersnickerier är målade i en mörkare, grå färgsättning. Ett tandat våningsband markerar gränsen mellan under- och övervåning, även detta målat i grått. Panelen har sannolikt tillkommit kring sekelskiftet 1900. På den östra gaveln, mellan gavelfönstren och våningsbandet, sitter en skylt med texten "FÅRHULT" och på den norra sidan, mot järnvägen, en skylt med texten "17 km från W vik - FÅRHULT - 53 km från H fred".

Taket var ursprungligen papptäckt men belades kring sekelskiftet 1900 med falsad plåt som i sin tur ersattes med tvåkupigt tegel i slutet av 1980-talet. Samtidigt ersattes också de äldre tegelskorstenarna av plåtklädda dito. Huset står på en grund av huggen granit.

Strax öster om det f d stationshuset ligger avträdet uppfört i trä, som sannolikt också ritats av Hugo Hammarskjöld. På fastigheten ligger också en ekonomibyggnad, sannolikt uppförd samtidigt som stationshuset. Till tomten hör även en karaktäristisk jordkällare som vittnar om forna tiders levnadsförhållanden. Det magasin som en gång hörde till miljön är idag rivet men den stensatta grunden finns kvar."

KÄLLA: Länsstyrelsen i Kalmar län, Beslut om byggnadsminne 2002.

Fastigheten har 2020 bytt ägare och den restaurangrörelse Gröna Tuppen som varit nedlagd några år skall återupplivas.

Läs mer om Fårhult här,

Kilometertal

13,341

Signatur

Fåt

Socken

Gladhammar

Kommun

Västervik

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Fårhult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: QdzOKY