Lämna ändringsförslag

Rosenfors

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Hultsfred)–Målilla–Berga–Oskarshamn
Rosenfors gamla stationshus, som brann ned 1912. Bakom stationshuset ser man träindustrin  där den ödesdigra banden troligen började. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Rosenfors station med det nya stationshuset omkring 1920. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: A. Ohrlander.
Rosenfors station 1936. Foto: K. Holmér.
Rosenfors station på 1960-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Det gamla stationshuset nedbrunnet 1912-07-26. Tidningen Kalmar skrev dagen efter:
"Eksjö den 26 kl. 11.40 e.m.
Vid 7-tiden i afton utbröt eld i Rosenfors snickerifabrik. Elden spred sig med mycket stor hastighet till närgränsande byggnader, af hvilka stationshuset och godsmagasinet nedbrunno jämte ett större virkesupplag. Inalles hafva fyra boningshus nedbrunnit. /... / Så vidt man vet har ingen människa skadats eller omkommit vid branden, om hvars uppkomst ännu ingenting är kändt."

Ett nytt stationshus stod färdigt hösten 1913.

Kilometertal

98,393

Signatur

Rfs

Socken

Mörlunda

Kommun

Hultsfred

Län

Kalmar

Byggd

1913

Ändringsförslag till objektet Rosenfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wBnHln