Lämna ändringsförslag

Rörströms grusgrop

Grusgropsspår, riven
(Hoting)–Vilhelmina

Två grusgropar har noterats på denna plats enligt Järnvägsdata, även om kilometeruppgifterna skiljer sig åt med något hundratal meter. Den första, Rörströms grusgrop, etablerades 1918. Den andra, Långöns grusgrop, ska ha funnits mellan 1927 och 1953. Troligen var det fråga om en grustäkt på samma plats om än under olika namn.

Grustäkten förekom i ett område som borde ha åtnjutit den allra högsta graden av naturskydd men som inte ens är naturreservat.

Koordinaterna avser växelns läge i linjen, varifrån spår sträckte sig 700-800 meter åt nordväst.

Kilometertal

176,807

Signatur

-

Socken

Tåsjö

Kommun

Strömsund

Län

Jämtland
Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Rörströms grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LhGÄåx