Lämna ändringsförslag

Ringsjön hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Hörby–(Eslöv)
Ringsjön troligen omkring 1957 (då tredje signalsektionen dokumenterade mängder av vägövergångar med avseende på siktförhållanden och säkerhetsanläggningar). Kuren är avsedd för den grindvakt som fram till åtminstone 1959 skötte grindbevakningen sommartid. Till vänster ses en påstigningssignal och en plattform, oklart om den är användbar. Bilden är tagen i ostlig riktning (mot Hörby). Foto: Okänt.

Enligt Järnvägsdata fanns här en säsongsöppen hållplats 1933-1938 (trafiken upphörde efter badsäsongen 1937 och återupptogs inte 1938). Det förefaller dock som om hållplatsen levt kvar som inofficiell hållplats, ett s.k. stoppställe, troligen för skolungdomar tills persontrafiken på banan lades ned 1967. Huruvida det funnits perioder då ingen trafik alls förekommit är oklart, liksom under vilka förutsättningar ev. trafik upprätthållits.

På 1980-talet var plattformen borta.

Kilometertal

46,680

Signatur

-

Socken

Hörby

Kommun

Hörby

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Ringsjön hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: okKcyb