Lämna ändringsförslag

Bollnäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2017
Holmsveden–Kilafors–Bollnäs

Anslutande bandelar

(Voxna)–(Bollnäs)
(Bollnäs)–Ljusdal

Bollnäs station på en mycket gammal bild. Lägg märke till att knappast något av stadsbebyggelsen till höger om stationen ännu kommit till. Bilden är tagen från kyrktornet. Det delvis skymda huset med den ljusa skorstenen i bildens nederkant är banvaktsstugan 206 Bro. Foto: Okänd.
Bollnäs station på en ännu äldre bild, från slutet av 1870-talet. Foto: Okänd.
Bollnäs station okänt år. Foto: Okänd.

Nytt stationshus 1986. Det gamla som låg omedelbart söder om det nya, revs i september 1987. Koordinaterna avser det nya stationshuset.

Kilometertal

317,247
0

Signatur

Bn

Socken

Bollnäs

Kommun

Bollnäs

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Bollnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Ff2ÅvP