Lämna ändringsförslag

Ringestena

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2020
(Hillared)–(Svenljunga)–(Axelfors)
Ringestena hållplats- och banvaktsstuga omkring 1900 - 1910. Vykort från Järnvägsmuseet. Foto: A. Ohrlander.
6 Ringestena den 13 augusti 1987. Bilden är tagen under en dressinfärd som fotografen gjorde längs järnvägen Hillaren - Svenljunga. Den resterande godstrafiken var då i praktiken nedlagd. Foto: Anders Lundquist.
Ringestena kombinerade banvakts- och hållplatsstuga 2017. Det asfalterade stråket är den f.d. banvallen. Foto: Gunnar Andersson.
Ringestena kombinerade banvakts- och hållplatsstuga den 14 mars 2017. Foto: Gunnar Andersson.

Kombinerad hållplats- och banvaktsstuga. Banvakten var även hållplatsföreståndare.

Ursprungligen var Ringestena station vid Kindsbanan (Borås nedre - Hillared - Svenljunga) byggd 1885. I samband med att Borås - Alvesta järnväg (BAJ) öppnades 1902, övertogs Kindsbanan av BAJ, varpå delen Borås - Hillared nedlades, medan återstoden Hillared - Svenljunga och därmed även Ringestena station fick fortsatt liv.

Kilometertal

13,2

Signatur

Ria

Nummer

6

Socken

Sexdrega

Kommun

Svenljunga

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Ringestena

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 93hT3l