Lämna ändringsförslag

Gölsjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1977, se anm–1998
Hestra–(Värnamo)–Bor–(Alvesta)
Gölsjö hållplats 1972. I bakgrunden banvaktsstugan 184 Gölsjö. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Gölsjö hållplats i juni 1977. I bakgrunden ligger banvaktsstugan nedplockad i stora stycken inför flyttning till annan plats. Foto: Sven Olof Muhr.

1907-1977, lastplats ca 1902-07.

Hållplatsstugan uppgavs 1998 vara riven "för länge sedan". Den fanns kvar i juni 1977 enligt en av bilderna ovan.

Ur SJ-Nytt nr 8 1961, 22 april:
Vid månadsskiftet mars-april blev Gölsjö hållplats på linjen Alvesta-Värnamo obemannad. När linjen öppnades för trafik uppfördes och bekostades stationshuset av gölsjöborna. Tidigare hade Gölsjö en stor vagnslasttrafik, och under många år avsände man omkring 600 vagnar pr år. Godssortimentet utgjordes i huvudsak av granit, men även en betydande mängd av massaved har utlastats från Gölsjö.

Kilometertal

208,5

Signatur

Gjö

Socken

Hjortsberga

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Gölsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wa4MNl