Lämna ändringsförslag

Bryngenäs hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Herrljunga–(Lerum)
Bryngenäs hållplats omkring 1920. Bild från Alingsås museum. Foto: Fritz Åsén.

Hållplats 1916 - 1966.

Enligt en bangårdsritning fanns en expeditionsbyggnad på vardera sidan spåret, byggnaden på västra sidan låg några meter längre åt söder än den östra.

Byggnaden på bilden ligger på östra sidan om spåret (det framgår om inte annat av solens strålning). Byggnadens läge framgår av kartan nedan.

Texten till ovanstående bild från Alingsås museum lyder: "Bryngenäs stationsbyggnad. På andra sidan spåret låg Österbodarnes stationshus, båda gårdarna ville ha egen station". Oavsett vad som ligger bakom det påståendet hette hållplatsen givetvis Bryngenäs på båda sidorna av spåret.

Båda byggnaderna är rivna, eventuellt finns den ena bevarad (uppgift från Alingsås museum).

Kilometertal

417

Signatur

Bys

Socken

Alingsås stadsförsamling

Kommun

Alingsås

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Bryngenäs hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DYqIoH